آکادمی تخصصی پارس درس
ارائه‌ دهنده دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی بازرسی فنی
دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
ndt-ut
pressure vessle
ndt-vt
main-page-slider1
main-page-slider2
main-page-slider3
main-page-slider4
main-page-slider7
Shadow

آکادمی تخصصی پارس درس

ارائه دهنده دوره ها و کارگاه های آموزشی بازرسی فنی

دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

ndt-ut
pressure vessle
ndt-vt
main-page-slider1
main-page-slider2
main-page-slider3
main-page-slider4
main-page-slider7
Shadow

اهداف ما

.
بهبود مستمر
.
به منظور دستیابی به کیفیت برتر

.
پاسخ به سوالات تخصصی
.
توسط اساتید برجسته کشور

.
ارائه فیلم‌های آموزشی
.
با هدف ارتقاء کیفیت آموزش

اهداف ما

.
بهبود مستمر
.
به منظور دستیابی به کیفیت برتر

.
پاسخ به سوالات تخصصی
.
توسط اساتید برجسته کشور

.
ارائه فیلم‌های آموزشی
.
با هدف ارتقاء کیفیت آموزش

دوره‌های آموزشی

پارس درس-دوره های آموزشی پنوماتیک

دوره‌های آموزشی پنوماتیک

نوعی فناوری است که به مطالعه و به‌کارگیری گازهای فشرده برای ایجاد نیروی مکانیکی می‌پردازد. از فنّاوری گازهای فشرده به‌طور گسترده‌ای در صنعت استفاده می‌شود و کارخانه‌ها از هوای فشرده برای کنترل دستگاه‌های ابزار دقیق استفاده می‌کنند.
.

پارس درس-دوره های آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار

دوره‌های آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار

این بازرسی‌ها، مطابق استانداردهای ملی و بین المللی متعددی انجام می گیرد، تا این اطمینان حاصل شود که این ظروف تحت فشار کاملا ایمن بوده و کارا است.
.

پارس درس-دوره های بازرسی جوش Welding

دوره‌های آموزشی بازرسی جوش

بازرسی‌هایی است که پیش، حین و پس از عملیات جوشکاری انجام می شود تا هرگونه عیوبی که می تواند استحکام اتصال را کاهش دهد را آشکار نماید.
.

پارس درس-دوره های آزمون های غیرمخرب

دوره‌های آموزشی آزمون‌های غیر مخرب

بازرسی‌ها، آزمون‌ها و ارزیابی‌هایی که بر روی مواد اولیه، قطعات یا یک سیستم مونتاژ شده انجام می گیرد، تا ناپیوستگی‌ها و خصوصیات مواد و همچنین ایرادات مونتاژ را بدون هر گونه صدمه و تخریبی آشکار نماید.

elavator2

دوره‌های آموزشی بازرسي آسانسور

airplane_in_the_evening_light-wallpaper-1280x1024

Aviation Courses

دوره‌های آموزشی

پارس درس-دوره های آزمون های غیرمخرب

دوره های آموزشی آزمون های غیر مخرب

بازرسی‌ها، آزمون‌ها و ارزیابی‌هایی که بر روی مواد اولیه، قطعات یا یک سیستم مونتاژ شده انجام می گیرد، تا ناپیوستگی‌ها و خصوصیات مواد و همچنین ایرادات مونتاژ را بدون هر گونه صدمه و تخریبی آشکار نماید.

پارس درس-دوره های بازرسی جوش Welding

دوره های آموزشی بازرسی جوش

بازرسی‌هایی است که پیش، حین و پس از عملیات جوشکاری انجام می شود تا هرگونه عیوبی که می تواند استحکام اتصال را کاهش دهد را آشکار نماید.
.

پارس درس-دوره های آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار

دوره های آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار

این بازرسی‌ها، مطابق استانداردهای ملی و بین المللی متعددی انجام می گیرد، تا این اطمینان حاصل شود که این ظروف تحت فشار کاملا ایمن بوده و کارا است.
.

پارس درس-دوره های آموزشی پنوماتیک

دوره های آموزشی پنوماتیک

نوعی فناوری است که به مطالعه و به‌کارگیری گازهای فشرده برای ایجاد نیروی مکانیکی می‌پردازد. از فنّاوری گازهای فشرده به‌طور گسترده‌ای در صنعت استفاده می‌شود و کارخانه‌ها از هوای فشرده برای کنترل دستگاه‌های ابزار دقیق استفاده می‌کنند.
.

elavator2

دوره‌های آموزشی بازرسي آسانسور

airplane_in_the_evening_light-wallpaper-1280x1024

Aviation Courses

بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

10/160/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

سود شما از این بسته :

590 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 3

6/990/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

سود شما از این بسته :

610 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 2

5/400/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

سود شما از این بسته :

250 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 1

3/590/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

110 هزار تومان

.

بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

10/160/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

سود شما از این بسته :

590 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 3

6/990/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

سود شما از این بسته :

610 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 2

5/400/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

سود شما از این بسته :

250 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 1

3/590/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

110 هزار تومان

.

بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

10/160/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

سود شما از این بسته :

590 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 3

6/990/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

سود شما از این بسته :

610 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 2

5/400/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

سود شما از این بسته :

250 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 1

3/590/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )

 

2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

110 هزار تومان

.

اساتید ما

مهندس علیرضا خنافره


مهندس علی مرادی


مهندس
محمد حسین رفیعی 


مهندس مهرداد کهتری


مهندس امیر علی چراغی


مهندس میثم شکری


اساتید ما

مهندس حسن کریم


مهندس
افشین یوسفی نیا


مهندس علی مرادی


مهندس علیرضا خنافره


مهندس
محمد حسین رفیعی 


مهندس میثم شکری


مهندس امیر علی چراغی


مهندس مهرداد کهتری