آکادمی تخصصی پارس درس

ارائه‌ دهنده دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی بازرسی فنی

دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

21,600
دقیقه آموزش کاربردی

9
عدد دوره آموزشی

250
نفر ثبت نام در دوره

آکادمی تخصصی پارس درس

ارائه‌ دهنده دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی بازرسی فنی

دارای مجوز رسمی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

وبلاگ آموزشی