500x500welding

آشنایی با الزامات استاندارد ملی 3834
.

در این دوره، فراگیران با الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی مطابق با استاندارد ملی 3834 آشنا می گردند.

500x500welding

مبانی جوش و آشنایی با انواع جوش
.

در این دوره، فراگیران با اصول و مبانی انواع روش‌های جوشکاری آشنا می شوند.

500x500welding

تهیه و تدوین PQR و WPS
.

در این دوره، فراگیران با نحوه تهیه دستورالعمل جوشکاری و گزارش‌های کیفیت روش‌های جوشکاری آشنا می شوند.
.
.

500x500welding

مبانی عملیات حرارتی در جوشکاری فلزات
.

عملیات حرارتی در بسیار از اتصالات جوشکاری مطابق با الزامات استانداردهای مرتبط الزامی است و فراگیران در این دوره با اصول و مبانی عملیات حرارتی در مقاطع جوشکاری آشنا می شوند.
.
.

500x500welding

آشنایی با طراحی، محاسبات و نقشه خوانی جوش
.

طراحی و محاسبات فرآیندهای جوشکاری نقش موثری بر کیفیت اتصالات جوشکاری دارد و فراگیران در این دوره با نحوه طراحی مقاطع جوشکاری آشنای می شوند و نحوه محاسبه و نقشه خوانی را مطابق با استانداردهای معتبر جوشکاری فرا می گیرند.

500x500welding

آشنایی با الکترودهای جوشکاری
.

فراگیران در این دوره با انواع الکترودهای جوشکاری، دسته‌بندی و نام گذاری‌های آنها آشنا می شوند.

.

500x500welding

روش های جوشکاری
.

.

500x500welding

مبانی تعمیرات جوشکاری فلزات
.

احتمال بروز عیوب در مقاطع جوشکاری همواره وجود دارد و عموما در فرایندهای مختلف جوشکاری، درصدی از اتصالات جوشکاری دچار معایبی می شوند که نیازمند اصلاح و تعمیر است، از این‌رو فراگیران در این دوره با اصول و مبانی تعمیرات مقاطع جوشکاری و نحوه صحیح اصلاح این مقاطع آشنا می شوند.

500x500welding

آشنایی با الزامات تایید صلاحیت جوشکاران
.

در این دوره، فراگیران به الزامات تائید صلاحیت جوشکاران مطابق با استاندارد های مشروحه زیر آشنا می شوند:

ISO – 9606
EN-287
AWS D1.1
API 1104
ASME Sec. IX

500x500welding

آشنایی با الزامات استاندارد ملی 3834
.

در این دوره، فراگیران با الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی مطابق با استاندارد ملی 3834 آشنا می گردند.

500x500welding

مبانی جوش و آشنایی با انواع جوش
.

در این دوره، فراگیران با اصول و مبانی انواع روش‌های جوشکاری آشنا می شوند.

500x500welding

تهیه و تدوین PQR و WPS
.

در این دوره، فراگیران با نحوه تهیه دستورالعمل جوشکاری و گزارش‌های کیفیت روش‌های جوشکاری آشنا می شوند.
.
.

500x500welding

مبانی عملیات حرارتی در جوشکاری فلزات
.

عملیات حرارتی در بسیار از اتصالات جوشکاری مطابق با الزامات استانداردهای مرتبط الزامی است و فراگیران در این دوره با اصول و مبانی عملیات حرارتی در مقاطع جوشکاری آشنا می شوند.
.
.

500x500welding

آشنایی با طراحی، محاسبات و نقشه خوانی جوش
.

طراحی و محاسبات فرآیندهای جوشکاری نقش موثری بر کیفیت اتصالات جوشکاری دارد و فراگیران در این دوره با نحوه طراحی مقاطع جوشکاری آشنای می شوند و نحوه محاسبه و نقشه خوانی را مطابق با استانداردهای معتبر جوشکاری فرا می گیرند.

500x500welding

آشنایی با الکترودهای جوشکاری
.

فراگیران در این دوره با انواع الکترودهای جوشکاری، دسته‌بندی و نام گذاری‌های آنها آشنا می شوند.

.

500x500welding

روش های جوشکاری
.

.

500x500welding

مبانی تعمیرات جوشکاری فلزات
.

احتمال بروز عیوب در مقاطع جوشکاری همواره وجود دارد و عموما در فرایندهای مختلف جوشکاری، درصدی از اتصالات جوشکاری دچار معایبی می شوند که نیازمند اصلاح و تعمیر است، از این‌رو فراگیران در این دوره با اصول و مبانی تعمیرات مقاطع جوشکاری و نحوه صحیح اصلاح این مقاطع آشنا می شوند.

500x500welding

آشنایی با الزامات تایید صلاحیت جوشکاران
.

در این دوره، فراگیران به الزامات تائید صلاحیت جوشکاران مطابق با استاندارد های مشروحه زیر آشنا می شوند:

ISO – 9606
EN-287
AWS D1.1
API 1104
ASME Sec. IX

دوره فراصوتی-UT

فراصوتي ( UT )
.

دوره‌ای است که نحوه انجام آزمون امواج فراصوتی به روش پالس- اکو و عبوری با استفاده از پراب‌هایی زاویه ای و نرمال به منظور آشکار کردن ناپیوستگی‌های سطحی، زیر سطحی و عمقی قطعات جوشکاری شده، آموزش داده می شود.

دوره پرتونگاری صنعتی-RT

پرتونگاري صنعتي ( RT )
.

دوره‌ای است که نحوه انجام آزمون پرتونگاری با استفاده از تشعشعات یونساز ایکس و گاما را به منظور آشکار کردن ناپیوستگی‌های سطحی و عمقی قطعات جوشکاری شده، آموزش داده و فرآیند تفسیر پرتونگاشت‌های آنها تشریح می گردد.

تفسير پرتونگاري راديوگرافي RTI

تفسیر پرتونگاری ( RTI )
.

این دوره مطابق با الزامات SNT-TC-1A انجمن آزمون آمریکا و در صنعت هوایی مطابق با الزامات EN-4179 برگزار خواهد شد.
.
.

دوره آزمون چشمی ( VT )

آزمون چشمي ( VT )
.

در این دوره نحوه انجام آزمون چشمی، مطابق با استانداردهای معتبر، به منظور تشخیص ناپیوستگی‌های قطعات جوشکاری شده، آموزش داده می شود.
.
.

دوره مایعات نافذ ( PT )

مايعات نافذ ( PT )
.

دوره‌ای که در آن نحوه انجام آزمون مایع نافذ، مطابق با استانداردهای معتبر، با استفاده از تکنیک برداشت مایع نافذ با حلال غیرآبی (Method C) به منظور آشکار کردن ناپیوستگی سطحی در قطعات جوشکاری شده، آموزش داده می شود.

دوره ذرات مغناطیسی-MT

ذرات مغناطيسي ( MT )
.

در این دوره نحوه انجام آزمون‌ قطعات مغناطیس شونده با استفاده از تکنیک یوک به منظور آشکار شدن هر گونه ناپیوستگی سطحی یا زیر سطحی قطعات جوشکاری شده، آموزش داده می شود.
.

دوره جریان گردابی ( ET )

جريان گردابي ( ET )
.

در این دوره نحوه انجام آزمون جریان گردابی، مطابق با استانداردهای معتبر صنعت هوایی، به منظور آشکار کردن ناپیوستگی‌های بدنه هواپیمای و متعلقات آنها آموزش داده می شود.
.
.

دوره مدیران فنی

دوره مديران فني
.

در این دوره مطابق با استاندارد ملی INSO/ISO/IEC 17020 الزامات بندهای 6 و 7 تشریح شده و مدیران فنی را با وظایف خود آشنای می نماید. در این دوره، تمامی الزامات مرتبط با کارکنان، مستندات فنی و تجهیزات مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت.

دوره آشنایی با آزمون های غیرمخرب

آشنايي با آزمون هاي غيرمخرب
.

در این دوره فراگیران با روش‌های متداول آزمون‌های غیر مخرب و کاربرد آنها در صنعت آشنا می شوند.
.
.
.
.

       بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

5/300/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )


5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

590 هزار تومان

بسته پیشنهادی 3

3/430/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

 

سود شما از این بسته :

 

610 هزار تومان

بسته پیشنهادی 2

2/600/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

250 هزار تومان

بسته پیشنهادی 1

1/550/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

110 هزار تومان

دوره‌های آموزشی آزمون‌های غیرمخرب NDT دوره‌های آموزشی آزمون‌های غیرمخرب NDT