سیاست های رعایت حریم شخصی:

1-    افتخار می‌کنیم، به عنوان یه تارنمای مجازی فعال در زمینه آموزش، اطلاعات خصوصی اشخاص را محرمانه تلقی و آنرا بجز مواردی که مراجع قانونی الزام می‌نماید‌‌ در اختیار غیر قرار ندهیم.

2-    این تارنما، متعهد می‌شود در حد توان حریم شخصی کاربران را محرمانه تلقی نماید.

3-    کاربر با ثبت نام و استفاده از این تارنما، رضایت خود را از این قوانین و مقررات اعلام می‌نماید.

4-    تمامی محتوای این تارنما شامل لوگو، علائم تجاری، متن، توضیحات، تصاویر گرافیکی، داده‌ها و کلیه محتواهای تولید شده، جزئی از اموال این آموزشگاه محسوب می‌شود و حق استفاده و نشر تمام یا بخشی از آن بدون کسب مجوز کتبی مجاز نخواهد بود.