دوره هاي آموزشي مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

طراحی ساخت و آزمون سیلندر های گاز فولادی بدون درز

در این دوره فراگیران با طراحی، ساخت و آزمون سیلندرهای گاز فولادی بدون درز بر مبنای استاندارد ملی 7909 آشنا می‌شوند.
.

      

مخازن تحت فشار

بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار بر مبنای ASME SEC VIII DIVI
.

در این دوره فراگیران با بازرسی حین ساخت مخازن تحت فشار مطابق با الزامات استاندارد ASME بخش 8 آشنا خواهند شد.
.

مخازن تحت فشار

آموزش تخصصی طراحی و بازرسی دیگهای بخار، آب داغ و آب گرم

در این دوره فراگیران با فرایند طراحی و بازرسی دیگ‌های بخار، آب‌داغ و آب‌گرم بر مبنای استاندارد ملی 7911 و 4231 آشنا خواهند شد.

      

مخازن تحت فشار

ویژگی ها و روش آزمون قطعات گاز سوز CNG و الزامات نصب آنها بر روی خودرو

در این دوره فراگیران به ویژگی‌های و روش آزمون قطعات گازسوز و نحوه نصب آنها بر روی خودرو مطابق با الزامات استاندارد ملی  INSO-7598 آشنا خواهند شد.

      

مخازن تحت فشار

سیلندرهای گاز – سیلندر قابل حمل ویژه ویژه اسیتلن محلول – بازرسی و نگهداری دوره ای
.
.

در این دوره فراگیران با بازرسی‌های دوره‌ای و نگهداری سیلندرهای گازی و قابل حمل اسیتلن محلول آشنا خواهند شد.

مخازن تحت فشار

 بازرسی چشمی مخازن گاز CNG
.

در این دوره فراگیران ضمن آشنایی با استاندارد ملی 6792 فرایند بازرسی سیلندرهای بدون درز را فرا خواهند گرفت.
.

      

مخازن تحت فشار

بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های بدون درز
.

در این دوره نحوه انجام تفسیر پرتونگاشت‌های قطعات جوشکاری پرتونگاری شده آموزش داده می شود.
.

      

مخازن تحت فشار

مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع و سیلندرهای فولادی با ساختمان جوش شده قابل حمل و پرکردن مجدد برای گاز مایع – بازرسی و آزمون دوره ای

در این دوره فراگیران ضمن آشنایی با استاندارد ملی ISIRI-841-1 با فرایند بازرس و آزمون دوره‌ای این مخازن آشنا خواهند شد.

       بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

5/300/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )


5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

590 هزار تومان

بسته پیشنهادی 3

3/430/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

 

سود شما از این بسته :

 

610 هزار تومان

بسته پیشنهادی 2

2/600/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

250 هزار تومان

بسته پیشنهادی 1

1/550/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

110 هزار تومان