دوره هاي آموزشي

pneumatic-328

HSE در اتوماسیون صنعتی

.

در این دوره فراگیران به نحوه ایمن نصب، بازکردن و نگهداری اجزا یک سیستم هوای فشرده آشنای خواهند شد.
.

      

pneumatic-328

توربو اکسپندر و توربو کمپرسورها

.

در این دوره فراگیران با ماشین‌های توربو کمپرسور و توربو اکسپندر و بازرسی‌های فنی، نگهداری و کاربرد آنها آشنای می گردند.
.

      

pneumatic-328

شیرهای صنعتی
.

در این دوره فراگیران با دسته‌بندی شیرهای صنعتی و نحوه کاربر و ایمنی آنها آشنای خواهند شد.
.

      

pneumatic-328

مبانی ربات های صنعتی

.

با پیشرفت تکنولوژی به مرور بسیاری از فعالیت‌ اجرایی توسط ماشین‌های خودکار انجام می گیرد، فراگیران در این دوره با مبانی ربات‌های صنعتی، اجزا، کاربرد و نحوه نگهداری آن آشنا می شوند.
.

      

pneumatic-328

هیدرولیک جامع و کاربردی

.

فراگیرانی که دوره هیدرولیک مقدماتی را گذرانده‌اند می توانند در این دوره تکمیلی شده نموده و با چگونگی کاربرد این سیستم‌ها و نحوه نگهداری آنها آشنا شوند.

pneumatic-328

پنوماتیک جامع ( پیشرفته )

.

این دوره برای فراگیران برگزار می گردد که دوره پنوماتیک مقدماتی را طی کرده‌اند فراگیران در این دوره با سیستم‌های پنوماتیک و کاربرد آن در صنایع مختلف و نحوه نگهداری آن آشنای خواهند شد.

      

pneumatic-328

پنوماتیک تعمیراتی

.

در این دوره فراگیران با نحوه بازرسی و نگهداری سیستم‌های پنومایتک آشنای می‌شوند.
.

      

pneumatic-328

سیستم های روانکاری
.

در این دوره فراگیران ضمن شناخت انواع اصطکاک با انواع سیستم‌های روان کننده و کاربرد آنها در ماشین‌های مختلف آشنا خواهند شد.

      

pneumatic-328

گزارش نویسی فنی

.

گزارش نویسی یکی از مهمترین وظایف کارشناسان و بازرسی فنی است، در این دوره فراگیران ضمن آشنایی با سوابق و مستندات فنی، با انواع فرم‌های و برچسب‌های مرتبط با گزارش نویسی آشنا شده و نحوه صحیح گزارش نویسی را فراخواهند گرفت.

      

pneumatic-328

هیدرولیک مقدماتی

.

در این دوره فراگیران با سیستم‌های هیدرولیک، اجزاء و کاربرد آنها در صنعت آشنا می‌شوند.
.

pneumatic-328

پنوماتیک مقدماتی

.

در این دوره فراگیران با مقدمات سیستم‌های پنوماتیک و اجزای آن آشنای خواهند شد.
.

      

pneumatic-328

الکتروپنوماتیک

.

در این دوره فراگیران با مزیت‌های سیستم‌های الکتروپنوماتیک نسبت به سیستم‌های پنوماتیک آشنای می‌شوند و با اجزای این نوع از سیستم‌ها آشنا می‌شوند.

      

pneumatic-328

بازرسی فنی و تعمیرات در موتورهای توربین دار گازی

در این دوره فراگیران با ساختمان موتورهای توربین‌دار گازی، نگهداری، بازرسی و عیوب آنها آشنای خواهند شد.
.

      

pneumatic-328

مبانی و اصول اساسی کمپرسورها

.

در این دوره فراگیران با اصول و مبانی اساسی کمپرسورها آشنای می شوند و ضمن آشنایی با ساختار و ساختمان عمومی این تجهیزات با نحوه نگهداری و بازرسی آنها آشنای می شوند.
.

      

pneumatic-328

موتورهای توربین دار گازی و تعمیر آنها

در این دوره فراگیران با موتورهای توربین گاز و نحوه نگهداری، بازرس و تعمیرات آن آشنای می شوند.
.

       بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

5/300/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )


5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

590 هزار تومان

بسته پیشنهادی 3

3/430/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

 

سود شما از این بسته :

 

610 هزار تومان

بسته پیشنهادی 2

2/600/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

250 هزار تومان

بسته پیشنهادی 1

1/550/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

110 هزار تومان