مهندس رفیعی

رزومه مهندس محمد حسین رفیعی

null
سوابق تحصیلی
1- لیسانس شیمی
null
سوابق کاری و سوابق اجرایی
1. به مدت 18 سال در بخش اجرا، آموزش مشاوره و مدیریت در زمینه آزمون‌های غیر مخرب
null
دوره های آموزشی
1- رادیوگرافی صنعتی و تفسیر RT Level III ASNT ASNT
2- آلتراسونیک UT Level III ASNT
3- بازرسی چشمی 3 VT Level III ASNT
4- ذرات مغناطیسی MT Level III ASNT
5- رنگهای نفوذی ASNT PT Level III
6- PAUT - CSWIP Level II
7- TOFD - CSWIP Level II
8- نشت یابی 8 LT Level II ASNT
9- مادون قرمز 9 IR Level II ASNT
10- جریانهای گردابی ET Level II ASNT
11- نشت میدان مغناطیسی MFL Level II ASNT
12- دوره پیشرفته حفاظت دربرابر اشعه
null
سوابق تدریس
1- از سال 1383 تا کنون به مدت 14 سال در شرکت‌های دولتی (شرکت ملی گاز ایران- مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران – دانشکاه فردوسی – جهاد دانشگاهی و ... ) و شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی
2- برگزاری دوره‌های آموزشی برای بیش از 3500 نفر از متخصصان و کارشناسان در سطح کشور