Untitled-11

رزومه مهندس امیر علی چراغی

null
سوابق تحصیلی
1- مهندسی مواد-متالورژی صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
null
سوابق کاری و سوابق اجرایی
1- سرپرست بازرسی جوش و آزمون های غیر مخرب- شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
2- جانشین مدیر پروژه – شرکت گاماراد
3- مفسر فیلم های رادیوگرافی- شرکت گاماراد
4- بازرس NDT – شرکت گاماراد
5- مدرس دوره های NDT – شرکت گاماراد
6- بازرس کنترل کیفیت – شرکت صنعتگر اصل
null
دوره های آموزشی
1- کارشناس سطح 3 UT,RT ISO9712
2- کارشناس سطح 2 VT,PT,MT,RT,UT
3- بازرسی رنگ و پوشش
4- WPS,PQR
5- CWI
null
سوابق تدریس
1- همکاری با شرکت گاماراد در زمینه آموزش دوره های PT,MT,UT,RT,RTI,VT,CWI
2- تدریس دوره های NDT در شرکت های فعال در زمینه ساخت سازه های فلزی و مخازن تحت فشار