.

iso14001

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015

هدف از برگزاری این دوره به منظور تقویت سازمانها جهت بهبود طرق اندازه­گیری عملکرد زیست محیطی، جهت پیشگیری از آلودگی محیط زیست در تعامل با نیازهای اجتماعی و اقتصادی می ­باشد.
.

      

iso13485

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی ISO 13485:2016

.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی ایجاد اطمینان از تناسب تولید، طراحی و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی و رعایت الزامات قانونی و بین­ المللی مربوطه در بین استفاده کنندگان از محصولات و خدمات پزشکی است.
.

      

iso22000

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2018
.
.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی هماهنگ ساختن نیازهای مدیریت ایمنی مواد غذایی در زنجیره عرضه و تقاضای مواد غذایی در نهایت بهبود ایمنی مواد غذایی می­ باشد.
.

      

iso3834

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم نظام مديريت الزامات جامع كيفيت جوشکاری ذوبی مواد فلزی ISO 3834:2005

.
>

هدف از برگزاری این دوره آموزشی کنترل فعالیت ­های جوشکاری و مرتبط با فرآیند جوش از منظر کیفی و فنی مطابق با الزامات مقرر شده مي­ باشد.
.
.

      

.

iso9001

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
.

هدف از برگزاری این دوره، ایجاد الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در جهت بهبود خدمات و محصولات در راستای افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه افزایش توان رقابتی بین همکاران است.
.

      

IMS

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریت یکپارچه IMS
.

.

هدف از برگزاری این دوره ارائه روشی هدفمند بر پایه استانداردهای موجود و برای اطمینان یافتن از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه ایمنی بهداشت و محیط زیست و مدیریت کیفیت سازمان به گونه ­ای دقیق تامین و به طور موثر کنترل شود.
.

      

iso29001

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO 29001:2010
.
.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی تکمیل کردن الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و ارائه خدمات در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می ­باشد.
.

      

iso17025

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون ISO/IEC 17025:2017

.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی کنترل فعالیت آزمایشگاه‌های نمونه‌برداری و کالیبراسیون از دو منظر کیفی و فنی مي­ باشد.
.
.
.

      

دوره هاي آموزشي

بازرسی فنی کالا

بازرسی فنی کالا در صنایع
.
.

هدف از برگزاری این دوره بررسی آیین ­نامه ­های ملی و بین­ المللی بازرسی کالا، آشنایی با اصول و روشهای بازرسی کالا است.
.
.

.

      

iso45001

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018

.

هدف از برگزاری این دوره فراهم­ آوری محیط کار مناسب و مطلوب به دور از هر گونه خطر و ریسک برای کارکنان می­ باشد.
.
.
.

      

iso15189

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریتی برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی ISO 15189:2012
.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی تعیین الزاماتی برای تضمین کیفیت خدمات و افزایش کیفیت و صحت نتایج آزمایشات و دریافت صلاحیت از مراکز ذیصلاح می باشد.
.

      

iso17020

تشریح الزامات و مميزي داخلي سیستم مدیریت شرکتهای بازرسی ISO/IEC 17020:2012
.

.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی مشخص كردن معيارهاي عمومي سازمان هاي بازرسي كننده بي طرف، قطع نظر از بخش مورد بازرسي، است. اين استاندارد همچنين معيارهاي استقلال را نيز مشخص مي­ نمايد.
.

      

       بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

5/300/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )


5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

590 هزار تومان

بسته پیشنهادی 3

3/430/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

 

سود شما از این بسته :

 

610 هزار تومان

بسته پیشنهادی 2

2/600/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

250 هزار تومان

بسته پیشنهادی 1

1/550/000 تومان

شامل دوره های زیر :

 

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

 

110 هزار تومان