دوره های آموزشی

دوره های آموزشی پنوماتیک

دوره های آموزشی پنوماتیک 

نوعی فناوری است که به مطالعه و به‌کارگیری گازهای فشرده برای ایجاد نیروی مکانیکی می‌پردازد. از فنّاوری گازهای فشرده به‌طور گسترده‌ای در صنعت استفاده می‌شود و کارخانه‌ها از هوای فشرده برای کنترل دستگاه‌های ابزار دقیق استفاده می‌کنند.

      

دوره های آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار

دوره های آموزشی بازرسی مخازن تحت فشار

این بازرسی‌ها، مطابق استانداردهای ملی و بین المللی متعددی انجام می گیرد، تا این اطمینان حاصل شود که این ظروف تحت فشار کاملا ایمن بوده و کارا است.
.

      

دوره های آموزشی بازرسی جوش

دوره های آموزشی بازرسی جوش

بازرسی‌هایی است که پیش، حین و پس از عملیات جوشکاری انجام می شود تا هرگونه عیوبی که می تواند استحکام اتصال را کاهش دهد را آشکار نماید.
.

      

دوره های آموزشی آزمون های غیر مخرب

دوره های آموزشی آزمون‌های غیرمخرب

بازرسی‌ها، آزمون‌ها و ارزیابی‌هایی که بر روی مواد اولیه، قطعات یا یک سیستم مونتاژ شده انجام می گیرد، تا ناپیوستگی‌ها و خصوصیات مواد و همچنین ایرادات مونتاژ را بدون هر گونه صدمه و تخریبی آشکار نماید.
.

      

elavator2

دوره‌های آموزشی بازرسي آسانسور

.

airplane_in_the_evening_light-wallpaper-1280x1024

Aviation Courses

.

      

بسته‌های پیشنهادی ما

بسته پیشنهادی 4

5/300/000 تومان

شامل دوره های زیر :

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )


5. دوره آزمون فراصوتی ( UT )

 

سود شما از این بسته :

590 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 3

3/430/000 تومان

شامل دوره های زیر :

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )


4. دوره تفسیر پرتونگاری ( RTI )

 

سود شما از این بسته :

610 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 2

2/600/000 تومان

شامل دوره های زیر :

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )


3. دوره آزمون چشمی ( VT )

 

سود شما از این بسته :

250 هزار تومان

.

بسته پیشنهادی 1

1/550/000 تومان

شامل دوره های زیر :

1. دوره مایعات نافذ ( PT )


2. دوره ذرات مغناطیسی ( MT )

 

 

سود شما از این بسته :

110 هزار تومان

.